Επικοινωνία

Υπεύθυνος Κατασκευής:
Χρήστος Παπαϊωάννου 6949195406

Υπεύθυνη Σχεδιασμού και Πώλησης:
Ρούλα Δημούδη 6949195407

Έκθεση Ευκαρπίας:
Δασκάλας Αθηνάς Τσακίρη 6
Τηλέφωνο 2310 683 663